Prijava za posao

Škola stranih jezika MLingua raspisuje konkurs za 3 radna mesta i to: profesor nemačkog jezika – 1 izvršilac, job english teacher-native speaker – 1.

CV poslati na mlingua@orion.rs

Prijava za posao MLingua