Kursevi engleskog, nemačkog i španskog jezika za decu

Kursevi engleskog jezika za decu namenjeni su deci u uzrastu od 5-15 godina, koja se razvrstavaju u tri starosne grupe i na odgovarajuće nivoe znanja. Kursevi nemačkog jezika za decu namenjeni su deci od 7-15 godina, a kursevi španskog jezika uzrastu od 10-15 godina. Trajanje škole je prilagodjeno trajanju i kalendaru školske godine.

Kursevi jezika za decu

Kursevi engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta

Cilj je postepeno učenje stranog jezika metodom prilagodjenom uzrastu deteta. Stvaranje čvrste osnove za nastavak učenja u starijem uzrastu. U predškolskom uzrastu rad sa decom se oslanja na usvajanje osnovnog vokabulara vezanog za pojmove poznate i bliske deci tog uzrasta. Rad sa slikovnicom kod dece tog uzrasta, osim što treba da podseti na obrađeni vokabular, podrazumeva i uključivanje rada na motorici. Kroz pokret, igru i jednostavne pesmice radi se na ritmici i razvijanju pamćenja.

U nastavi se koriste najnoviji materijali, koji su izradjeni u skladu sa preporukama Saveta Evrope iznetim u Evropskim okvirima nastave stranih jezika.
Radi se u grupama od 6 – 10 polaznika.

Kursevi engleskog jezika za decu školskog uzrasta, nemački i španski

Kod mlađeg uzrasta dece od 7-10 godina (I-IV razred) pristup je postepeno učenje jezika kroz igru i zanimljivu priču. Pamćenje se stimuliše učenjem pesmica. Vežbe čitanja i pisanja se uvode postepeno kroz crtanje, slagalice, ukrštenice. Za ovaj uzrast razvijeni su programi učenja engleskog i nemačkog jezika podeljeni u četiri nivoa sa fondom od 64 školska časa svaki. Uporedna tabela nivoa i jezika u prilogu.

CEF
nivo
MLingua
Naziv tečaja
Materijali
Engleski jezik
Materijali
Nemački jezik
A1 Pripremni 1 Chatterbox 1 Tam Tam
Pripremni 2 Chatterbox 2 Tamburin 1
Niži početni 1 Chatterbox 3 Tamburin 2
Niži početni 2 Chatterbox 4 Tamburin 3

Kod starijeg uzrasta dece od 10-15 godina (IV-VIII razred) jezik je predstavljen u realnim životnim situacijama poznatim učeniku. Sve četiri veštine: čitanje, pisanje, slušanje, govor – vežbaju se od početka kursa. Gramatika je predstavljena na način koji stimuliše učenika da sam razmišlja o datim okvirima i donosi zaključke.

Komunikacija se razvija kroz razne teme zanimljive deci tog uzrasta. Vežbe se realizuju kroz igru takmičenja i ostale zanimljive aktivnosti. Za ovaj uzrast razvijeni su kursevi engleskog, nemačkog i španskog jezika podeljeni u četiri do pet nivoa u zavisnosti od toga da li deca dolaze sa predznanjem ili ne. Uporedna tabela nivoa i jezika u prilogu.

Kursevi za decu koja nemaju predznanje:

CEF
nivo
MLingua
Naziv tečaja
Materijali
Engleski jezik
Materijali
Nemački jezik
Materijali
Španski jezik
A1 Početni 1 Project 1 Energy 1 Pingpong
Neu 1
Planet 1 Club Prisma
Inicial A1
Početni 2 Project 2

Kursevi za decu koja imaju predznanje utvrđuje se da li počinju od početnog 2 ili sledećih nivoa:

CEF
nivo
MLingua
Naziv tečaja
Materijali
Engleski jezik
Materijali
Nemački jezik
Materijali
Španski jezik
A2 Omladinski
srednji 1
Activate A2 Pingpong
Neu 2
Planet
2
Club Prisma
Elemental A2
B1 Omladinski
srednji 2
Activate B1 Planet 2/3 Ideen 2 Club Prisma
Intermedio A2-B1
B1+ Omladinski
srednji 3
Activate B1+ Planet 3 Ideen
3
Club Prisma
Intermedio alto B1

Nastava se održava u toku cele školske godine sa dinamikom dva puta nedeljno po jedan školski čas ili jednom nedeljno dvočas.

U toku školske godine vrši se više puta kontrolna provera usvojenog znanja. Roditelji dobijaju najmanje dva puta godišnje izveštaj o napretku deteta, disciplini, uklapanju u grupu, zainteresovanosti i kreativnosti.

Interesuju vas cene ostalih kurseva u ponudi?

Pogledajte kompletan Cenovnik kurseva stranih jezika